รีสอร์ท หัวหิน banner    
         
เมนู

> หน้าแรก
> ประวัติเมืองหัวหิน

> ข่าวสาร
> หน่วยงานราชการ
> บันทึกการเดินทาง
> กระดานสนทนา

> ซื้อ ขาย บ้าน ที่ดิน
> ติดต่อ สอบถาม

ที่พัก หัวหิน
 
ที่พัก ชะอำ
 
ชวนกิน
 
พาเที่ยว
 
ธุรกิจ บริการ
 

 

มหาดไทย-คมนาคม ชูชะอำ-หัวหิน เมืองต้นแบบ

โครงการพัฒนาเมือง หัวหิน ชะอำ ปราณบุรี กระทรวงมหาดไทย จับมือกระทรวงคมนาคม เดินหน้าเมกะโปรเจ๊กต์”คิงส์โคสต์”กว่าแสนล้านบาท ชะอำ-หัวหิน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เปิดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน หาข้อสรุปก่อนนำเสนอ ครม. มีหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจท่องเที่ยว ประชาชนเข้าร่วมประชุมกว่า 200 คน ขานรับโครงการ

(26 ก.ย.2553)ที่ผ่านมาที่ห้องประชุมโรงแรม ฮฮลิเดย์ อินน์ รีสอร์ท รีเจ้นท์ บีช ชะอำ นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ร่วมเป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตกของอ่าวไทย ชะอำ-หัวหิน เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ในปี 2554 มีนายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย,นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบฯ-เพชรบุรี ร่วมพิธีเปิด

นายชวรัตน์ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ชะอำและหัวหินอย่างยั่งยืนนั้น ถือเป็นพื้นที่ที่มีความพร้อม โดยทั้ง 2 พื้นที่ มีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นแล้วหลายโครงการ สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน โดยเชื่อว่าทั้ง 2 พื้นที่จะมีการเติบโตขยายของเมืองอีกมาก จึงต้องดูแลให้เกิดการพัฒนาอย่างมีคุณค่า เพื่อให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ทั้งในพื้นที่และนักท่องเที่ยว แต่เป็นเมืองที่เติบโตอย่างยั่งยืนสอดคล้องแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงด้วย

ด้านนายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า การพัฒนาเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี อย่างยั่งยืน หัวใจสำคัญในการพัฒนานั้น นอกจากการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นที่ต้องทำควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนั้น จะพิจารณาถึงประโยชน์ในโครงการสำคัญที่จะดำเนินการ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูงที่จะก่อสร้างมายังหัวหินอีก 1 เส้นทาง สามารถดำเนินการควบคู่ไปกับเส้นทางอื่นที่เคยประกาศไว้แล้ว 2 เส้นทาง คือ กรุงเทพฯ-หนองคาย และกรุงเทพฯ-ระยอง การขยายท่าอากาศยาน หัวหิน การปรับปรุงถนนในพื้นที่ให้เพียงพอการแก้ปัญหาจราจรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ส่วนการอนุรักษ์ เช่น แนวคิดอยากให้มีการปรับปรุงสถานีรถไฟหัวหินที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ อยากให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ไปพิจารณาว่า จะปรับปรุงบริการเช่นไรให้มีคุณค่าควบคู่ไปกับคุณค่าทางสถาปัตยกรรมของสถานีด้วย โดยโครงการที่เป็นประโยชน์เหล่านี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจะระดมสมอง เพื่อศึกษาเร่งรัดโครงการ โดยทำควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นของชุมชนในพื้นที่

สำหรับโครงการเมืองต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนชะอำ-หัวหินนั้น ถูกวางแนวคิดไว้ 3 ด้าน คือการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต การพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน ขณะที่องค์ประกอบของโครงการที่พุ่งเป้าไปที่การพัฒนาชุมชนแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดชุมชน ที่ชีวิตและที่อยู่อาศัย เกิดความสมดุลระหว่างชุมชน ธรรมชาติ และการพัฒนาองค์กรท้องถิ่น แนวคิดความรื่นรมย์ผู้มาเยือน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ความสมดุลระหว่างที่อยู่อาศัยกับธรรมชาติ การส่งเสริมเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมท้องถิ่น และการพัฒนางานบริการสังคม ที่สอดคล้องวิถีการดูแลสิ่งแวดล้อม เช่น การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทน การศึกษา การพัฒนาสาธารณูปโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดเมืองงต้นแบบที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
.
ทั้งนี้ในการประชุมยัง ได้แบ่งกลุ่มระดมความคิด 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 การพัฒนาทางด้านสังคม และคุณภาพชีวิต นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน กลุ่มที่ 2 การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐาน นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน กลุ่มที่ 3 การพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การลงทุน และการจัดการสิ่งแวดล้อม นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน และ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและเลขานุการดำเนินโครงการฯ โดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้แทนภาคเอกชน และผู้แทนภาคประชาสังคม พร้อมสื่อมวลชน กว่า 200 คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ

บทสรุปสุดท้ายการรับฟังความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และท้องถิ่น มีข้อเสนอแนะหลากหลายอย่างเช่น "ด้านโครงสร้างพื้นฐาน" หลายฝ่ายเห็นด้วยที่จะมีโครงการรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง ถนนเลียบชายทะเล แต่ต้องการให้ขยายถนนในเขตเมืองหัวหินเพื่อแก้ปัญหารถติด มีเรือเฟอร์รี่เชื่อมระหว่างหัวหิน-พัทยา การพัฒนาจุดท่องเที่ยว ปรับปรุงสนามบิน เป็นต้น"ด้านการท่องเที่ยว" เสนอให้ "หัวหิน" เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับ mass และ "ชะอำ" เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับครอบครัว "ด้านอุตสาหกรรม" ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ เช่น เชิงนิเวศ บริการ สร้างสรรค์ ไอที เกษตร สร้างศูนย์โอท็อป เป็นต้น ซึ่งผลจาการประชุมครั้งนี้ก็จะมีการนำเสนอเข้า ครม.ให้เป็นวาระแห่งชาติให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม หากพิจารณาผ่านแล้วเมกะโปรเจ๊กต์”คิงส์โคสต์”กว่าแสนล้านบาท คงได้ฤกษ์เดินหน้า


ขอบคุณ : http://www.prachuppost.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539186370&Ntype=1